Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Zlecam wysyłkę zamówienia) już od 149,00 zł.
Regulamin degustacji

REGULAMIN DEGUSTACJI

 

§1

Postanowienia wstępne

 

 1. Właścicielem sklepu stacjonarnego VINNI.PL ul. Władysława Grabskiego 14/lokal8 55-011 Siechnice, jest CE Wine Trade Sp. z o.o. HD Sp. K., Szlak 65/605, 31-153 Kraków, KRS 0000842540, REGON 386107581, NIP 6762580826, będąca Przedsiębiorcą (zwana dalej „Prowadzącym”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Uczestników biorących udział w Degustacji i określa jej zasady.
 3. Degustacje przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 4. Udział w Degustacji jest wyłącznie dla osób prawnych oraz pełnoletnich osób fizycznych posiadających określoną wg przepisów prawa cywilnego, pełną zdolność do czynności prawnych (zwanych w dalszej części Regulaminu "Uczestnikiem"). Udział w Degustacji jest tożsamy z oświadczeniem Uczestnika, iż nie jest osobą, której zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. nr 487), zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest nietrzeźwa podczas przystępowania do Degustacji.

 

 §2

Definicje

 

 1. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Degustacji.
 2. Prowadzący - CE Wine Trade sp. z o.o. HD spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, wpisanego do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Kraków Stare Miasto w Krakowie pod numerem KRS 0000842540, NIP 6762580826, REGON 386107581.
 3. Sklep - stacjonarny sklep zlokalizowany pod adresem Siechnice 55-011, ul. Grabskiego 14 lokal 8.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin Degustacji.

 

 

 §3

Kontakt z Prowadzącym

 

 1. Adres do korespondencji: sklep VINNI.PL ul. Władysława Grabskiego 14, 55-011 Siechnice
 2. Adres e-mail: cc@vinni.pl
 3. Numer telefonu: +48 720 850 002
 4. Klient może porozumiewać się z Prowadzącym za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się z Prowadzącym w dni robocze, w godzinach otwarcia Sklepu tj. od poniedziałku do środy od 11:00 do 17:00, od czwartku do piątku od 11:00 do 19:00, w soboty od 11:00 do 14:00 oraz w wybrane dni, kiedy prowadzone są Degustacje.

 

 

 §4

Dane osobowe Uczestnika

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych podczas Degustacji jest Prowadzący.
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane przez Prowadzącego zbierane są w celu marketingowym – są to materiały wizerunkowe: zdjęcia oraz filmy z Degustacji.
 3. Odbiorcami danych osobowych wizerunkowych Uczestników mogą być użytkownicy portali społecznościowych Facebook oraz Instagram.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Degustacji skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w tejże Degustacji.

 

 

 

 §5

Degustacja

 

 1. Prowadzący nie prowadzi w Sklepie sprzedaży alkoholu na kieliszki.
 2. Uczestnictwo w Degustacji jest darmowe i wiąże się z otrzymaniem darmowej próbki wina podczas Degustacji.

 

 

 

 §6

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Uczestnik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl